Varför SmartVent?

Allmän ventilation och uppfyllande av myndighetskrav.

Varje fastighet har sina unika förutsättningar för ventilation. Smartvent erbjuder genom det patenterade ventilationsaggregatet Smart1, nya ventilationslösningar till fastighetsägare för att kostnadseffektivt återvinna energi, förbättra ventilationen, uppfylla OVK och samtidigt erbjuda boende en standardhöjning.

För lägenheter, villor eller lokaler är sådana specifika lösningar, baserade på en eller flera Smart1-enheter som intelligent samverkar. Smart1 har genom sin patententerade design, lösningar som möjliggör återvinning av värmen i ventilationsluften med mer än 85 % verkningsgrad.

Smart1 arbetar vid låga tryck vilket möjliggör samverkan med befintlig ventilation.

Smartvent möter behovet av hög verkningsgrad

Med akademisk expertis och branscherfarenhet har ett flertal patenterade lösningar utvecklats, där bl.a. extraordinär verkningsgrad uppnås.

  • Stor värme/kyl-besparing
  • Inomhusklimat- inget kallras
  • Ekonomi
  • Miljö

Förbättrad ventilation

I vardagsrum och sovrum ger en förbättrad ventilation en standardhöjning och bättre inomhusklimat. I badrum/toalett kan självdrag bibehållas alternativt ersättas med en Smart1-enhet.

Smart1 möjliggör tysta och kostnadseffektiva lösningar med enkel och snabb installation i yttervägg.

Återbetalningstiden är från 2 år uppåt beroende på typ av uppvärmningssystem samt vald lösning.

smartvent1