Med Smartvents app kan du enkelt övervaka och styra alla ventilationsenheter från Smartvent. Detta kan även göras på distans så luftflödet kan anpassas efter behov och därmed minimera energiåtgången.

Naturligt frisk luft inomhus
Smartvent tillverkar ventilationsprodukter som ger naturligt frisk luft inomhus året runt och samtidigt som det ger positiva effekter på dinauppvärmningskostnaderna. Det är ett decentraliserat system som ger möjlighet att installera det antal enheter som passar bostaden och de ekonomiska förutsättningarna bäst.

Fjärrstyrning via Wifi
Ventilationsenheten kopplas ihop med Smartvents app via WiFi och kan sedan styras hemifrån eller på distans. Det är smidigt och översiktligt samt gör det möjligt att minska luftflödet när det inte är någon hemma och minskar därmed onödig energiåtgång.

Decentraliserade ventilationssystem är en teknisk lösning som är på stark framåtmarsch. Konventionella system består av en central enhet med fläktar, styrmodul, filter och ev. värmeväxlare samt omfattande rördragning i fastigheten. Med Smartvent används istället flera separata ventilationsenheter som kan placeras där de behövs bäst, för att ge en kostnadseffektiv förbättring av luftkvaliteten i bostaden. Smartvents system uppfyller OVK i de fall det är relevant.

I decentraliserade ventilationssystem innehåller varje enhet fläktar, styrmodul och ev. filter och värmeväxlare. Till fördelarna räknas bl.a. mindre installationsarbete, inget behov av rördragning, lägre installationskostnader, möjlighet att utöka antalet enheter allt eftersom. En av de stora nackdelarna med liknande system är dock svårigheten att justera och övervaka sitt system. Med Smartvent går det att styra allt via en enkel app i mobilen. I vissa situationer är det extra bra att kunna variera luftflödet på distans t.ex. i sommarstugor eller i någon annan typ av säsongsboende.

Med uppdaterade hårdvara och en ny app ger Smartvent ett översiktligt och enkelt sätt att hemma eller på distans övervaka och justera samtliga decentraliserade ventilationsenheter. Det har aldrig varit så enkelt att se om sitt behov av frisk luft inomhus samtidigt som energibesparingen optimeras.

Kontaktinformation
Om du har frågor tveka inte att kontakta oss
Johan Hall
Sälj- och marknadschef Smartvent
0738 – 52 30 00
johan.hall@smartvent.se


Ladda ned på Google Play


En hustyp som ofta återfinns i Sverige som värms med direkt el och kompletterats med en luft/luft värmepump och tidigare hade självdragsventilation har uppdaterats med 5 st Smart 1 enheter. En enhet i tvättstuga/groventré, en enhet i vardagsrum på respektiva våningsplan samt en enhet i vardera våtutrymme har medfört en påtaglig förbättring av luftkvaliteten.

Innomhusklimatet har förbättrats då tidigare kallras från tilluftsventiler nu ersatts med förvärmd luft från Smart1 enheterna. Elräkningarna sjunker, de boende mår bättre, fukten som var ett problem i våturymmena med flera duschande tonåringar är ersatt men en ny fräschör i form av god ventilation.