Vind

Fukt i vindsutrymmen kan ge upphov till problem med mögel och rötangrepp när fuktig luft från boytor kommer upp på vinden och där riskerar kondensera.

I takt med att många valt att tilläggsisolera sina vindar har dessa problem ökat. Smart1 erbjuder en lösning som är enkel att installera och billig i drift. Vinden ventileras och värmen i ventilationsluften bevaras i vindsutruymmet vilket minskar risken för kondens med påföljande skador i byggnadens konstruktioner.

Ladda ner PDF här.