Radonbostad

Har du ett hus som är byggt innan 1980? Då är risken hög att ditt hus är byggt av material som avger mer Radon än vad som är hälsosamt. Hos din lokala miljöförvaltning kan du få hjälp att beställa radondosor som mäter din radonhalt. Dessa kostar ca 300 kr.

Lösningen för att minska mängden Radon i din fastighet/lägenhet är att öka ventilationen. På så sätt ventileras Radonstrålningen ut ur huset. Ökad ventilation har tidigare varit förknippat med ökade uppvärmingskostnader. Att installera nya centrala ventilationsaggregat med värmeåtervinning (sk. FTX aggregat) för att undvika ökade uppvärmningskostnader kostar ca 70.000 kr för en lägenhet på 80m2.

Vår decentraliserade Smart1 ventilerar bort er radon och gör det med 85% värmeåtervinning, dvs inga ökade uppvärmningskostnader. Kostnaden för detta är under 1/3 av de traditionella lösningar som är nämnda ovan.

För småhusägare kan man få bidrag med upp till 50% av kostnaderna eller max 25.000 kr, se länken nedan.
https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/radonbidrag/
Kontakta oss för en kostnadsfri offert till er fastighet.

Fakta:

Radon är en strålning som orsakar ca 500 fall av lungcancer varje år. Enligt strålskyddsmyndigheten kan det ta mellan 15-40 år från det någon utsatts för Radon till lungcancer kan konstateras.

Därför ska det säkerställas att
• Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation
• Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och att
• Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft

Källor:

Artikel i Sydsvenskan 2018-09-14 , ”Trots risker- Husägare struntar i radontester

https://www.boverket.se