Byggbodar/modulboende

Byggbodar och annan modulär bebyggelse har ofta stort behov av ventilation.

Smart1 är enkel att installera och passar därför utmärkt i denna applikation.