ABT Boende

Under 2015 ökade antalet flyktingar som söker asyl i Sverige till mer än 150 000 personer

För att bereda dessa människor ett boende under utredningen av deras ansökan om asyl, har ett stort antal bostäder krävts. Av dessa har inte alla den standard på ventilationsanläggning som krävs för att migrationsverket skall godkänna byggnaderna.

Smartvent erbjuder med Smart1 en lösning som inte bara är billig i inköp utan även är enkel att installera i befintliga byggnader.

Smart1 är ett så kallat FTX-aggregat, som återvinner värme i den luft som Smart1 ventilerar och har en verkningsgrad på över 85 %. Smart1 är utvecklad av Smartvent med patenterad teknologi. Den höga återvinningen tillsammans med den låga totala kostnaden för inköp och installation medför en kortare återbetalningstid än ventilationsmarknaden tidigare erbjudits. I ett ABT boende med direktel som uppvärmning kan återbetalningen vara under 3 år.

Ladda ner PDF här.

30-tal enheter installerade på Högabergs Kursgård

På Högabergs Kursgård utanför Gränna installerades nyligen ett 30-tal enheter för att bereda plats för asylsökande i dess byggnader. Laborma Interiör AB, ett företag med bas i Jönköping, fick i uppdrag att lösa ventilationen i byggnaderna på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att se över brandskydd och göra viss renovering av kök och andra gemensamma ytor. Stig Linbom valde att installera Smart1-enheter, då detta var både snabbt och enkelt samt erbjöd en mycket lägre totalkostnad än traditionella alternativ.

Då Smart1 är rumsbaserad, undviks även de restriktioner och kostsamma lösningar som krävs vid kanaldragande, brandkrav mm för traditionella system.

Smart1