Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakter med Smartvent Sverige AB förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Besökaren kan frivilligt via våra kontaktformulär lämna sina personuppgifter. Vid användning av kontaktformulär samlar Smartvent Sverige AB in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Anställningsform
  • Adress
  • Postnummer
  • Ort

Vanligtvis kan denna webbplats besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Smartvent Sverige AB. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Smartvent Sverige AB för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Smartvent Sverige AB att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss på info@smartvent.se.