Industridesign

Funktionell design med estetiska krav.

Smart1 är utformad genom en designprocess där vi på ett medvetet och innovativt sätt arbetat med funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från användaren och kontextens behov. Den fasetterade ytan samspelar med rummets interiör samtidigt som den bidrar till luftens “cirkulation”.

Olikt andra luftkonditioneringar är Smart1 utformad för att passa in i användarens hem och bli en del av rumsligheten. Dess storlek, ytdesign och moderna uttryck utmanar dagens marknad inom ventilation och skapar nya möjligheter för medvetna användare.

Vår industridesigner: Elin Stavenow

Smart1