Smarta ventilationslösningar

Med Smartvents app kan du enkelt övervaka och styra alla ventilationsenheter från Smartvent.

Ladda ned på Google Play

Recensionericon

Frisk luft i bostäder och lokaler

Alla byggnader behöver ventileras för att vi som använder byggnaden och byggnaden själv ska må bra. Boverkets krav på bostäder är att omsättningen skall vara 0,35 l/s, m2.

icon

Hög verkningsgrad

Smart1 har via sin patenterade design exeptionellt hög verkningsgrad på återvinningen av värme ur frånluften.

icon

Snabb återbetalning

Med fokus på låg totalkostnad för inköp, installation och drift blir återbetalningstiden för en investering i Smart1 som ventilationssystem kort.

icon

Enkel och bekymmersfri installation

Smart1 har en design som möjliggör en enkel och snabb installation. Ett hål i väggen och ett montagge som kan göras från insida medför en låg installationskostnad.

Riktpris

Vårt riktpris för Smart 1 är 5 990 kr inklusive moms.


Hur fungerar det

Smart 1 är en regenerativ värmeväxlare där flödet genom respektive del i enheten växlas, luften går samtidigt både in och ut ur rummet. Smart 1 består av två delar varför samma mängd luft tillförs rummet som avges så att trycket hålls neutralt i rummet. Smart 1´s keramiska värmeväxlare lagrar först värmen i frånluften för att sedan avge den till tilluften när flödet växlar, ett temperatur exempel är att om ute temperatur är -10 grader och inomhus temperatur är 22 grader så håller tilluften ca. 17 grader.

Enkel och bekymmersfri installation

Smart1 har en design som möjliggör en enkel och snabb installation. Ett hål i väggen och ett montagge som kan göras från insida medför en låg installationskostnad.