En hustyp som ofta återfinns i Sverige som värms med direkt el och kompletterats med en luft/luft värmepump och tidigare hade självdragsventilation har uppdaterats med 5 st Smart 1 enheter. En enhet i tvättstuga/groventré, en enhet i vardagsrum på respektiva våningsplan samt en enhet i vardera våtutrymme har medfört en påtaglig förbättring av luftkvaliteten.

Innomhusklimatet har förbättrats då tidigare kallras från tilluftsventiler nu ersatts med förvärmd luft från Smart1 enheterna. Elräkningarna sjunker, de boende mår bättre, fukten som var ett problem i våturymmena med flera duschande tonåringar är ersatt men en ny fräschör i form av god ventilation.